شهر تهران: سفارش های بیشتر از 6 میلیون تومان به صورت رایگان ارسال خواهند شد.

سراسر کشور: سفارش‌های بیشتر از 6 میلیون تومان زیر 10 کیلو به صورت رایگان ارسال می‌شوند.

زمان ارسال: سفارش‌هایی که تا قبل از ساعت 15 ثبت شوند حداکثر 24 ساعت بعد و سفارش‌هایی که بعد از ساعت 15 ثبت شوند حداکثر 48 ساعت بعد ارسال می‌شوند.